השימוש שלך בשירותים הניתנים על ידי אתר Jobim מהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלה.

השימוש בשירותים

אל תשתמש בשירותים לרעה. לדוגמה, אל תשבש את השירותים שלנו ואל תנסה לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות שאנו מספקים. אתה רשאי להשתמש בשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין. אנחנו עשויים להשעות או להפסיק לספק לך את השירותים אם אינך מציית לתנאים או למדיניות שלנו, או אם אנחנו חושדים בהתנהגות בלתי הולמת.

השימוש בשירותים שלנו אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני בשירותים או על התוכן שאתה מקבל גישה אליו. אינך רשאי להשתמש בתוכן מהשירותים שלנו אלא אם כן קיבלת אישור מבעל התוכן כפי שהחוק מתיר. תנאי שימוש אלה אינם מעניקים לך את הזכות להשתמש במיתוג או בסמלים כלשהם שנמצאים בשימוש בשירותים שלנו. אל תסיר, תסתיר או תשנה הודעות משפטיות המוצגות בתוך השירותים שלנו או בעת השימוש בהם.

השירותים שלנו מציגים בין השאר גם תוכן שאינו של Jobim. תוכן זה נמצא באחריותו הבלעדית של הגוף שפרסם אותו. אנו עשויים לבחון תוכן כדי לקבוע אם הוא לא חוקי או אם הוא מפר את המדיניות שלנו, ואנו עשויים להסיר או לסרב להציג תוכן שיש לנו סיבה סבירה להאמין כי הוא מפר את המדיניות שלנו או את החוק. אך אין פירוש הדבר בהכרח כי אנו בוחנים את התוכן, על כן אל תניח כי אנו עושים זאת.

אנו עשויים לשלוח לך הודעות שירות, הודעות מנהלתיות ומידע אחר בקשר לשימוש שלך בשירותים. אתה רשאי לבקש להפסיק את שליחתן של חלק מההודעות הללו.

חשבון Jobim

ייתכן שתזדקק לחשבון Jobim כדי להשתמש בכמה מהשירותים. אתה רשאי ליצור חשבוןJobim משלך.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של Jobim נמצאת כאן

שינויים בשירות

השירות כולו או חלקו יכול להשתנות בכל רגע נתון ואיננו מתחייבים להמשיך לספק שירות קיים או חדש כלשהו.

הגבלת אחריות

השירות ניתן "כמות שהוא" והשימוש בו הוא באחריות המשתמש בלבד. Jobim לא יהיה אחראי לאובדן רווחים, הכנסות או נתונים, הפסדים כלכליים או נזקים עקיפים, מיוחדים, תוצאתיים, פיצויים לדוגמה או פיצויים עונשיים שנגרמו כתוצאה משימוש בשירות.

תנאים אלה עשויים להשתנות בכל עת, ויפורסמו באתר Jobim.